boks_220.gif

Matura z języka angielskiego

O egzaminie
Na maturze JĘZYK ANGIELSKI można wybrać, jako język nowożytny

Język angielski można zdawać jako przedmiot obowiązkowy
• część pisemna (poziom podstawowy), trwa 120 minut
• część ustna (bez określania poziomu), trwa ok. 15 minut

Język angielski można też zdawać jako przedmiot dodatkowy
• część pisemna (poziom rozszerzony), trwa 150 minut
• część pisemna (poziom dwujęzyczny), trwa 180 minut
• część ustna (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny), trwa ok. 15 minut
Przygotowanie do matury z angielskiego
Kierunki studiów po maturze z angielskiego
Wyniki i liczba zdających w roku 2018
Język angielski, poziom podstawowy
Liczba zdających: 231843Język angielski, poziom rozszerzony
Liczba zdających: 139170INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Egzaminy językowe

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Filologiczna - 4
miniatura
Polityka Prywatności