dlamaturzysty.info

O egzaminie z języka angielskiego

1 opcja
Wybór języka angielskiego, jako obowiązkowego

Jeżeli język angielski został wybrany jako język nowożytny zdawany obowiązkowo, to trzeba go zdawać zarówno w części pisemnej jak i ustnej.

- część pisemna (poziom podstawowy), trwa 120 minut
- część ustna (bez określania poziomu), trwa ok. 15 minut


2 opcja
Wybór języka angielskiego, jako obowiązkowego i dodatkowego

Jeżeli absolwent wybrał angielski jako przedmiot dodatkowy, który wybrał również jako przedmiot obowiązkowy, wówczas zdaje maturę z angielskiego:

1) jako przedmiot obowiązkowy:
• zarówno w części pisemnej jak i ustnej

- część pisemna (poziom podstawowy), trwa 120 minut
- część ustna (bez określania poziomu), trwa ok. 15 minut

2) jako przedmiot dodatkowy:
• albo wyłącznie w części pisemnej – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym
• albo w części ustnej i w części pisemnej – wyłącznie na poziomie dwujęzycznym.

- część pisemna (poziom rozszerzony), trwa 150 minut
- część pisemna (poziom dwujęzyczny), trwa 180 minut
- część ustna (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny), trwa ok. 15 minut


3 opcja
Wybór języka angielskiego tylko jako dodatkowego

Jeżeli absolwent wybrał angielski jako przedmiot dodatkowy, a jako obowiązkowy język obcy nowożytny wybrał jeden z pozostałych pięciu języków czyli francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski, to wówczas zdaje egzamin z angielskiego:

• albo wyłącznie w części pisemnej – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym
• albo w części ustnej i w części pisemnej, wybierając jedną z dwóch opcji:
a) część ustna – bez określania poziomu i część pisemna – na poziomie rozszerzonym albo
b) część ustna – na poziomie dwujęzycznym i część pisemna – również na poziomie dwujęzycznym.

- część pisemna (poziom rozszerzony), trwa 150 minut
- część pisemna (poziom dwujęzyczny), trwa 180 minut
- część ustna (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny), trwa ok. 15 minut


Język nowożytny - zasady ogólne

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Język nowożytny jest przedmiotem obowiązkowym jak i dodatkowym.

Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci.

Zasady na maturze są takie, że absolwent obowiązkowo przystępuje do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej i może to być właśnie język obcy nowożytny. Absolwent może również przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, wśród których mogą być także języki obce.

Opcje wyboru języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego oraz dodatkowego zostały przedstawione również graficznie:


Polityka Prywatności