Kierunki studiów po maturze z angielskiego w różnych opcjach

Opcje, gdzie tylko matura z angielskiego jest brana pod uwagę:

wystarczy sam angielski podstawowy »
wystarczy sam angielski rozszerzony »

angielski podstawowy jest uwzględniony wśród wymaganych »
angielski rozszerzony jest uwzględniony wśród wymaganych »

Studia po maturze z angielskiego w połączeniu z polskim i matematyką:

wystarczy angielski pp i język polski pp »
wystarczy angielski pr i język polski pr »

angielski pp i polski pp są uwzględniane w kryteriach »
angielski pr i polski pr są uwzględniane w kryteriach »

wystarczy angielski pp i matematyka pp »
wystarczy angielski pr i matematyka pr »


Studia po maturze z angielskiego z innymi wybranymi przedmiotami:

wystarczą angielski pr i biologia »
angielski pp i biologia są uwzględniane »
angielski pr i biologia są uwzględniane »

wystarczą angielski pr i chemia »
angielski pp i chemia są uwzględniane »
angielski pr i chemia są uwzględniane »

wystarczą angielski pr i fizyka »
angielski pp i fizyka są uwzględniane »
angielski pr i fizyka są uwzględniane »

wystarczą angielski pr i geografia »
angielski pp i geografia są uwzględniane »
angielski pr i geografia są uwzględniane »

wystarczą angielski pr i historia »
angielski pp i historia są uwzględniane »
angielski pr i historia są uwzględniane »

chcesz więcej opcji z językiem angielskim - przejdź do studiów wg matury »

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Egzaminy językowe

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura KWSPZ - 2
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności