dlamaturzysty.info

Matura z języka angielskiego

Angielski na maturze 2021
Język obcy - zmiany na maturze 2021

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Język obcy jako przedmiot dodatkowy

 • Ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
  O egzaminie z angielskiego
  Na maturze JĘZYK ANGIELSKI można wybrać, jako język nowożytny

  Język angielski można zdawać jako przedmiot obowiązkowy
  • część pisemna (poziom podstawowy), trwa 120 minut
  • część ustna (bez określania poziomu), trwa ok. 15 minut

  Język angielski można też zdawać jako przedmiot dodatkowy
  • część pisemna (poziom rozszerzony), trwa 150 minut
  • część pisemna (poziom dwujęzyczny), trwa 180 minut
  • część ustna (bez określania poziomu lub poziom dwujęzyczny), trwa ok. 15 minut
  Przygotowanie do matury z angielskiego
  Kierunki studiów po maturze z angielskiego
  Wyniki i liczba zdających w roku 2019
  Język angielski, p. podstawowy, matura 2019
  Liczba zdających: 234 347
  (LO: 148 547, technikum: 85 800)
  średnia: 72%
  (LO: 78%, technikum: 63%)

  angielski_podstawowy_matura_2019_wyniki_zdajacych.gif

  Język angielski, p. rozszerzony, matura 2019
  Liczba zdających: 147 474
  (LO: 101 134, technikum: 46 340)
  średnia: 56%
  (LO: 62%, technikum: 43%)

  angielski_rozszerzony_matura_2019_wyniki_zdajacych.gif

  Wyniki i liczba zdających w roku 2018
  Język angielski, poziom podstawowy, matura 2018
  Liczba zdających: 231 843
  (LO: 149 702, technikum: 82 141)
  średnia: 73%
  (LO: 78%, technikum: 64%)  Język angielski, poziom rozszerzony, matura 2018
  Liczba zdających: 139 170
  (LO: 97 896, technikum: 41 274)
  średnia: 57%
  (LO: 63%, technikum: 44%)


  Polityka Prywatności