dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2021

język angielski, pp - zdający: 259461
język angielski, pp - średnia: 76
język angielski, pp - % niezdanych: 6
język angielski, pr - zdający: 157421
język angielski, pr - średnia: 65
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności