dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2020

język angielski, pp - zdający: 244 808
język angielski, pp - średnia: 71
język angielski, pp - % niezdanych: 8
język angielski, pr - zdający: 157 839
język angielski, pr - średnia: 56
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności