dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2019

język angielski, pp - zdający: 234 347
język angielski, pp - średnia: 72
język angielski, pp - % niezdanych: 6
język angielski, pr - zdający: 147 474
język angielski, pr - średnia: 56
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności