dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2018

język angielski, pp - zdający: 231 843
język angielski, pp - średnia: 73
język angielski, pp - % niezdanych: 4
język angielski, pr - zdający: 139 170
język angielski, pr - średnia: 57
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności