dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2016

język angielski, pp - zdający: 234 554
język angielski, pp - średnia: 71
język angielski, pp - % niezdanych: 5
język angielski, pr - zdający: 124 886
język angielski, pr - średnia: 55
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności