dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2008

język angielski, pp - średnia: 61
język angielski, pp - % niezdanych: 10
język angielski, pr - średnia: 70
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności