dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2009

język angielski, pp - zdający: 282 985
język angielski, pp - średnia: 59
język angielski, pp - % niezdanych: 14
język angielski, pr - zdający: 45 298
język angielski, pr - średnia: 74
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności