dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2010

język angielski, pp - zdający: 310 067
język angielski, pp - średnia: 62
język angielski, pp - % niezdanych: 14
język angielski, pr - zdający: 54 289
język angielski, pr - średnia: 68
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności