dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2011

język angielski, pp - zdający: 308 180
język angielski, pp - średnia: 70
język angielski, pp - % niezdanych: 5
język angielski, pr - zdający: 58 761
język angielski, pr - średnia: 70
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności