dlamaturzysty.info

Wyniki z matury 2012

język angielski, pp - zdający: 298 035
język angielski, pp - średnia: 68
język angielski, pp - % niezdanych: 9
język angielski, pr - zdający: 74 781
język angielski, pr - średnia: 64
Uwagi:
liczba zdających ogółem - osoby, które w maju przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych
pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


źródło: na podstawie danych z CKE

Polityka Prywatności